360° visualisering

På et website eller med en iPad i hånden, kan du fremvise de fremtidige forhold – hele vejen rundt. Med en simpel "Google Cardboard" brille bliver oplevelsen endnu mere indlevende.

Eksempel fra EDISON huset, Prags Boulevard

Eksempel fra Fjorddraget i Holbæk – for Living House by Jeppe Utzon

Virtuel tur

360° visualiseringer kan sammensættes til en virtuel tur. Brugeren kan intuitivt navigere rundt i et fremtidigt scenarie. Både interiør og eksteriør.