Interview med Thomas Scheel og Dan Stubbergaard om Spidsen

For CoRes/PFA i samarbejde med BB Media